5-Όροφη Πολυκατοικία στου Ζωγράφου

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα, Κατ. Λαμπρινού