5-Όροφη Πολυκατοικία στο Γαλάτσι

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ 2005

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αφρ. Ξυλοπάτη-Ηλιοπούλου