5-Όροφη Πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα