5-Όροφη Πολυκατοικία στο Φάληρο

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΦΑΛΗΡΟ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα