6-Όροφο Κτίριο Εκπαιδευτικών-Ερευνητικών Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Περιγραφη

6-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ε. Κώνστας, Μαρίνα Τριανταφύλλου