9-Όροφη Πολυκατοικία με 2 Υπόγεια στα Πετράλωνα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

9-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 2 ΥΠΟΓΕΙΑ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 2005

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αφρ. Ξυλοπάτη-Ηλιοπούλου